HYMNS TO SHIVA – ARDHANAREESHWARASHTAKAM

अर्द्धनारीश्वराष्टकम्
      (उपमन्युकृतं)
अंभोधरश्यामलकुन्तलायै
तटित्प्रभाताम्रजटाधराय ।
निरीश्वरायै निखिलेश्वराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ १ ॥
प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै
स्फुरन्महापन्नगभूषणाय ।
शिवप्रियायै च शिवाप्रियाय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ २ ॥
मन्दारमालाकलितालकायै
कपालमालाङ्कितकन्धराय ।
दिव्यांबरायै च दिगंबराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ३ ॥
कस्तूरिकाकुङ्कुमलेपनायै
श्मशानभस्मात्तविलेपनाय ।
कृतस्मरायै विकृतस्मराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ४ ॥
पादारविन्दार्पितहंसकायै
पादाब्जराजत्फणिनूपुराय ।
कलामयायै विकलामयाय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ५ ॥
प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै
समस्तसंहारकताण्डवाय ।
समेक्षणायै विषमेक्षणाय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ६ ॥
प्रफुल्लनीलोत्पललोचनायै
विकासिपङ्केरुहलोचनाय ।
जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ७ ॥
अन्तर्बहिश्चोर्ध्वमधस्च मध्ये
पुरश्च पश्चाच्च विदिक्षु दिक्षु ।
सर्वंगतायै सकलंगताय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ८ ॥
अर्द्धनारीश्वरस्तोत्रं उपमन्युकृतं त्विदम् ।
यः पठेच्छृणुयाद्वापि शिवलोके महीयते ॥ ९ ॥

      

               ***

Click here for sri Ramachander’s English translation

Click here for an audio rendering of this stotra

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.