LYRICS OF “MANGALAALAYA MAAMAVA” BY NARAYANA TEERTHA

Lyrics
of “Mangalalaya maamava” by Narayana Teertha
 Kriti: मङ्गलालय मामव
Ragam:  Kedaragaulam
Tala:     Adi
Pallavi(refrain)
मङ्गलालय
मामव देव
पङ्कजासन-भावित-भाव
Charanam
देवकी-वसुदेव-वरतनुज
दिव्यकिरीट-दलित-भवबीज।
सर्वयोगि-विचिन्त्य-पदाब्ज
सङ्गताशेष-साधु-समाज॥ (मङ्गल…)
अपरिमितानन्द-बोधस्वरूप
अतिकरुणा-विधृत-अद्भुतरूप।
कपट-राक्षस-हर
खण्डित-पाप
कनकांबरधर
कपट-दुराप॥   (मङ्गल…)
मकरकुण्डल-केयूरादि-विभूष
मनसिज-शतकॊटि-मञ्जुल-वेष।
विकच-कमल-दल-सदृशायताक्ष
विमल
गोकुल-गोपाखिल-रक्ष॥ (मङ्गल…)
कलित-श्रीकौस्तुभ
कमनीय-कण्ठ
करुणारसभर-मिलित वैकुण्ठ ।
परिपालय
भुवि भाग्य-वितरण
गुरुभक्त
शिव नारायणतीर्थ शरण॥ (मङ्गल…)

Author Socials Follow me