LYRICS OF ‘PAHI MADANA GOPALA MUKUNDA’ BY VIJAYAGOPALASWAMY

Lyrics of “Pahi Madana
gopala mukunda’ by Vijayagopalaswamy
Raga:Todi
Tala: Adi
Pallavi (refrain)
पाहि मदनगोपल मुकुन्द पालित
मुचुकुन्द  (पाहि)
Charanam
नन्दनन्दन नन्दितमुनिजन
मन्दहासवदन हरे कृष्ण   
(पाहि…)
दण्डितरिपुजन अण्डजवाहन
पुण्डरीकनयन हरे कृष्ण    (पाहि…)
अर्जुनचेल सज्जनपाल
भर्जितरिपुजाल हरे कृष्ण    (पाहि…)
कुञ्जरपोषण मञ्जुलभाषण
मञ्जीरपदयुगल हरे
कृष्ण    (पाहि…)
वालिमर्दन वानरपोषण
वारिधिबन्धन हरे कृष्ण    (पाहि…)
विधिनुतशील विजयगोपाल
वेदनिकरपाल हरे कृष्ण   
(पाहि…)

Author Socials Follow me