DURGA ASHTOTTARA SATANAMAVALI-3

      दर्गा
अष्टोत्तरशनामावलिः-3
Chant the names with
prefix ‘ओं’ and suffix ‘नमः’
श्रियै
उमायै
भारत्यै
भद्रायै
शर्वाण्यै
विजयायै
जयायै
वाण्यै
सर्वगतायै
गौर्यै                      १०
वाराह्यै
कमलप्रियायै
सरस्वत्यै
कमलायै
मायायै
मातङ्ग्यै
अपरायै
अजायै
शाकंभर्यै
शिवायै                         २०
चण्ड्यै
कुण्डल्यै
वैष्णव्यै
क्रियायै
श्रियै
ऐन्द्र्यै
मधुमत्यै
गिरिजायै
सुभगायै
अम्बिकायै                 ३०
तारायै
पद्मावत्यै
हंसायै
पद्मनाभसहोदर्यै
अपर्णायै
ललितायै
धात्र्यै
कुमार्यै
शिखिवाहिन्यै
शाम्भव्यै                  ४०
सुमुख्यै
मैत्र्यै
त्रिनेत्रायै
विश्वरूपिण्यै
आर्यायै
मृडान्यै
ह्रींकार्यै
क्रोधिन्यै
सुदिनायै
अचलायै                   ५०
सूक्ष्मायै
परात्परायै
शोभायै
सर्ववर्णायै
हरप्रियायै
महालक्ष्म्यै
महासिद्ध्यै
स्वधायै
स्वाहायै
मनोन्मन्यै                 ६०
त्रिलोकपालिन्यै
उद्भूतायै
त्रिसन्ध्यायै
त्रिपुरान्तकायै
त्रिशक्त्यै
त्रिपथायै
दुर्गायै
ब्राह्म्यै
त्रैलोक्यवासिन्यै
पुष्करायै                   ७०
अद्रिसुतायै
गूढायै
त्रिवर्णायै
त्रिस्वरायै
त्रिगुणायै
निर्गुणायै
सत्यायै
निर्विकल्पायै
निरञ्जनायै
ज्वालिन्यै                       ८०
मालिन्यै
चर्चायै
क्रव्यादोघनिबर्हिण्यै
कामाक्ष्यै
कामिन्यै
कान्तायै
कामदायै
कलहंसिन्यै
सलज्जायै
कुलजायै                   ९०
प्राज्ञ्यै
प्रभायै
मदनसुन्दर्यै
वागीश्वर्यै
विशालाक्ष्यै
सुमङ्गल्यै
काल्यै
महेश्वर्यै
चण्ड्यै
भैरव्यै                     १००
भुवनेश्वर्यै
नित्यायै
सानन्दविभवायै
सत्यज्ञानायै
तमोपहायै
महेश्वरप्रियंकर्यै
महात्रिपुरसुन्दर्यै
दुर्गापरमेश्वर्यै                     १०८

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.