PRARTHANA DANDAKAM

                  प्रार्थनादण्डकम्
मधुरविहारविशेषवशीकृत-
गोपवधूनितम्बवतीनिकुरुम्ब,
नवाम्बुदडम्बरदिव्यतनो,
महितमहामुनिमानसगोचर-
नित्यसुखाद्वयसत्यचिदात्मक,
 नुत्यनिरत्ययशक्तिनिधे,
निपुणधनञ्जयसूतसमञ्जस-
योगनियोगनिरञ्जनजीवित-
रञ्जनमार्गविधानगुरो,
भवति हरे, भवताद् भवतारक,
भक्तिभरो भगवन्, मम चेतसि
पावनमारुतगेहपते!

(Source: ‘Bhaktitarangini’
by Prof. P.C. Vasudevan Elayath, Published by Kerala Sanskrit Akademi)

Author Socials Follow me