BUDHA ASHTOTTARA SATANAMAVALI

      बुधाष्टोत्तरशतनामावलिः
Prefix ‘ओं’ and
suffix ‘नमः’ to the names
ओं बुधाय नमः
   बुधार्चिताय
   सौम्याय
   सौम्यचित्ताय
   शुभप्रदाय
   दृढव्रताय
   दृढफलाय
   श्रुतिजालप्रबोधकाय
   सत्यावासाय
   सत्यवचसे                         १०
   श्रेयसां पतये
   अव्ययाय
   सोमजाय
   सुताय
   श्रीमते
   सोमवंशप्रदीपकाय
   वेदविदे
   वेदतत्त्वज्ञाय
   वेदान्तज्ञानभास्कराय
   विद्याविचक्षणाय                     २०
   विदुषे
   विद्वत्प्रीतिकराय
   ऋजवे
   विश्वानुकूलसञ्चाराय
   विशेषविनयान्विताय
   विविधागमसारज्ञाय
   वीर्यवते
   विगतज्वराय
   त्रिवर्गफलदाय
   अनन्ताय                             ३०
   त्रिदशाधिपपूजिताय
   बुद्धिमते
   बहुशास्त्रज्ञाय
   बलिने
   बन्धविमोचकाय
   वक्रातिवक्रगमनाय
   वासवाय
   वसुधाधिपाय
   प्रसन्नवदनाय
   वन्द्याय                           ४०
   वरेण्याय
   वाग्विलक्षणाय
   सत्यवते
   सत्यसङ्कल्पाय
   सत्यबन्धवे
   सदादराय
   सर्वरोगप्रशमनाय
   सर्वमृत्युनिवारकाय
   वाणिज्यनिपुणाय
   वश्याय                           ५०
   वाताङ्गाय
   वातरोगहृते
   स्थूलाय
   स्थैर्यगुणाध्यक्षाय
   स्थूलसूक्ष्मादिकारणाय
   अप्रकाशाय
   प्रकाशात्मने
   घनाय
   गगनभूषणाय
   विधिस्तुत्याय                      ६०
   विशालाक्षाय
   विद्वज्जनमनोहराय
   चारुशीलाय
   स्वप्रकाशाय
   चपलाय
   जितेन्द्रियाय
   उदङ्मुखाय
   मखासक्ताय
   मगधाधिपतये
   हरये                        ७०                                    
   सौम्यवत्सरसंजाताय
   सोमप्रियकराय
   महते
   सिंहाधिरूढाय
   सर्वज्ञाय
   शिखिवर्णाय
   शिवङ्कराय
   पीताम्बराय
   पीतवपुषे
   पीतछत्रध्वजाङ्किताय                ८०
   खड्गचर्मधराय
   कार्यकर्त्रे
   कलुषहारकाय
   आत्रेयगोत्रजाय
   अत्यन्तविनयाय
   विश्वपावनाय
   चाम्पेयपुष्पसङ्काशाय
   चारणाय
   चारुभूषणाय
   वीतरागाय                         ९०
   वीतभयाय
   विशुद्धकनकप्रभाय
   बन्धुप्रियाय
   बन्धुयुक्ताय
   बाणमण्डलसंश्रिताय
   अर्केशाननिवासस्थाय
   तर्कशास्त्रविशारदाय
   प्रशान्ताय
   प्रीतिसंयुक्ताय
   प्रियकृते                          १००
   प्रियभूषणाय
   मेधाविने
   माधवासक्ताय
   मिथुनाधिपतये
   सुधिये
   कन्याराशिप्रियाय
   कामप्रदाय
   घनबलाश्रयाय                      १०८
    

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.