SRI KRISHNASHTOTHARA SATANAMAVALI

श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामावलि:
ओं श्रीकृष्णाय नम:
ओं कमलानाथाय नमः
ओं वासुदेवाय नमः
ओं सनातनाय नमः
ओं वसुदेवात्मजाय नमः
ओं पुण्याय नमः
ओं लीलामानुषविग्रहाय नमः
ओं श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः
ओं यशोदावत्सलाय नमः
ओं हरये नमः                                        १०
ओं चतुर्भुजात्तचक्रासिगदाशंखाद्युदायुधाय नमः
ओं देवकीनन्दनाय नमः
ओं श्रीशाय नमः
ओं नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः
ओं यमुनावेगसंहारिणे नमः
ओं बलभद्रप्रियानुजाय नमः
ओं पूतनाजीवितहराय नमः
ओं शकटासुरभञ्जनाय नमः
ओं नन्दव्रजजनानन्दिने नमः
ओं सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः                            २०
ओं नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः                            
ओं नवनीतनटाय नमः
ओं नवनीतनवाहारायनमः
ओं मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः
ओं षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः
ओं त्रिभङ्गिने नमः
ओं ललिताकृतये नमः
ओं शुकवागमृताब्धीन्दवे नमः
ओं गोविन्दाय नमः
ओं गोविदांपतये नमः                                 ३०       
ओं वत्सवाटचराय
ओं अनन्ताय नमः
ओं धेनुकासुरमर्द्दनाय नमः
ओं तृणीकृततृणावर्ताय नमः
ओं यमलार्जुनभञ्जनाय नमः
ओं उत्तालतालभेक्त्रे नमः       
ओं तमालश्यामलाकृतये नमः
ओं गोपगोपीश्वराय नमः
ओं योगिने नमः
ओं कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः                            ४०
ओं इलापतये नमः                                    
ओं परस्मै ज्योतिषे नमः
ओं यादवेन्द्राय नमः
ओं यदूद्वहाय नमः
ओं वनमालिने नमः
ओं पीतवाससे नमः
ओं पारिजातापहारकाय नमः
ओं गोवर्धनाचलोद्धर्त्रे नमः
ओं गोपालाय नमः
ओं सर्वपालकाय नमः                               ५०              
ओं अजाय नमः                                     
ओं निरञ्जनाय नमः
ओं कामजनकाय नमः
ओं कञ्जलोचनाय नमः
ओं मधुघ्ने नमः
ओं मथुरानाथाय नमः
ओं द्वारकानायकाय नमः
ओं बलिने नमः
ओं वृन्दावनान्तसंचारिणे नमः
ओं तुलसीदामशूषणाय नमः                            ६०   
ओं स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे नमः                             
ओं नरनारायणात्मकाय नमः
ओं कुब्जाकृष्टाम्बरधराय
नमः
ओं मायिने नमः
ओं परमपूरुषाय नमः
ओं मुष्टिकासुरचाणूरमल्लयुद्धविशारदाय नमः
ओं संसारवैरिणे नमः
ओं कंसारये नमः
ओं मुरारये नमः
ओं नरकान्तकाय नमः                                ७०
ओं अनादिब्रह्मचारिणे नमः                             
ओं कृष्णाव्यसनकर्शकाय नमः
ओं शिशुपालशिरच्छेत्रे नमः
ओं दुर्योधनकुलान्तकाय नमः
ओं विदुराक्रूरवरदाय नमः
ओं विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः
ओं सत्यवाचे नमः
ओं सत्यसङ्कल्पाय नमः
ओं सत्यभामारताय नमः
ओं जयिने नमः                                      ८०
ओं सुभद्रापूर्वजाय नमः                                
ओं विष्णवे नमः
ओं भीष्ममुक्तिप्रदायकाय नमः
ओं जगत्गुरवे नमः
ओं जगन्नाथाय नमः
ओं वेणुनादविशारदाय नमः
ओं वृषभासुरविध्वंसिने नमः
ओं बाणासुरबलान्तकाय नमः
ओं युधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रे नमः
ओं बर्हिबर्हावतंसकाय नमः                             ९०        
 
ओं पार्थसारथये नमः                                 
ओं अव्यक्ताय नमः                                     
ओं गीतामृतमहोदधये नमः
ओं कालीयफणिमाणिक्यरञ्जितश्रीपदाम्बुजाय नमः
ओं दामोदराय नमः
ओं यज्ञभोक्त्रे नमः
ओं दानवेन्द्रविनाशकाय नमः
ओं नारायणाय नमः
ओं परस्मै ब्रह्मणे नम:
ओं पन्नगाशनवाहनाय नमः                           १००   
ओं जलक्रीडासमासक्तगोपीवस्त्रापहारकाय नमः              
ओं पुण्यश्लोकाय नमः                                 
ओं तीर्थपादाय नमः
ओं वेदवेद्याय नमः
ओं दयानिधये नमः
ओं सर्वभूतात्मकाय नमः
ओं सर्वग्रहरूपिणे नमः
ओं परात्पराय नमः                                   १०८
           इति श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामावलि:


Sri P R Ramamurthy Ji was the author of this website. When he started this website in 2009, he was in his eighties. He was able to publish such a great number of posts in limited time of 4 years. We appreciate his enthusiasm for Sanskrit Literature. Authors story in his own words : http://ramamurthypr1931.blogspot.com/

Author Socials Follow me

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.