LYRICS OF ‘DINANAYAKA KULABHUSHANA’ BY BHADRACHALARAMADASA

Lyrics of
‘dinanaayakakulabhushana ’  by
Bhadrachalaramadasa
Raga: kedaram,
hamsadhwani
Tala:
Roopakam
दिननायककुलभूषण
मनुजाधिप राम
सनकादिकमुखवन्दित
मुनिसेवित राम॥१॥
वरकौशिकमखरक्षक
सुरपूजित राम
गुरु
गौतम मुनिनाकृत शतकोटि प्रणाम ॥२॥
करुणाकर
तरुणारुण वदनाम्बुज राम
शरणागतपरिपालक
शरणं मम राम  ॥३॥
भवतारक
शिथिलीकृत शिवकार्मुक राम
भव सन्नुत
गुहसंस्तुत शिवमाशु विधेहि ॥४॥ (दिननायक….)

Author Socials Follow me