shrImad-bhAgavatam ( श्रीमद्भागवतम् )

 1. ambarIsha-charitam [ अम्बरीशचरितम् ] -1 (9.4)
 2. ambarIsha-charitam [ अम्बरीशचरितम् ] -2 (9.5)
 3. brahma-kRRita-bhagavat-stuti [ ब्रह्मकृतभगवत्स्तुतिः ] (8.5)
 4. brahma-kRRita-kRRiShNa-stutiH [ ब्रह्मकृतकृष्णस्तुतिः ] (10.14)
 5. GARBHAGATA VISHNOH BRAHMADI KRITA STUTI(10.2)
 6. kAliyamardanam [ कालियमर्दनम् ] (10.16.1-32)
 7. nAga-patnI-kRRita-kRRiShNa-stuti [ नागपत्नीकृतकृष्णस्तुतिः ] (10.16.33-67)
 8. kapila-devahUti-saMvAda [ कपिलदेवहूतिसंवादः ] -1(3.25)
 9. kapila-devahUti-saMvAda [ कपिलदेवहूतिसंवादः ] -2(3.29)
 10. pUtanA-moxa [ पूतनामोक्षः ] (10.6)
 11. shrI-rAma-charitam [ श्रीरामचरितम् ] -1(9.10)
 12. shrI-rAma-charitam [ श्रीरामचरितम् ] -2 (9.11)
 13. shruti-gItA [ श्रुतिगीता ] (10.87)
 14. vAmanAvatAra [ वामनावतारः ] – 1  (8.16)
 15. vAmanAvatAra [ वामनावतारः ] – 2  (8.17)
 16. vAmanAvatAra [ वामनावतारः ] – 3  (8.18)
 17. vAmanAvatAra [ वामनावतारः ] – 4  (8.19)
 18. vAmanAvatAra [ वामनावतारः ] – 5  (8.20)
 19. vAmanAvatAra [ वामनावतारः ] – 6  (8.21)
 20. vAmanAvatAra [ वामनावतारः ] – 7 (8.22)
 21. vAmanAvatAra [ वामनावतारः ] – 8  (8.23)
 22. veNu-gItam [ वेणुगीतम् ] (10.21)