LYRICS OF ‘KAMALAVALLABHA GOVINDA” BY BHADRACHALARAMADASA

Lyrics of
‘kamala vallabha govinda’ by Bhadrachalaramadasa
Raga:  kedaram, sankarabharanam
Tala: Aadi
कमलावल्लभ गोविन्द मां पाहि
कल्याणकृष्ण गोविन्द
कमनीयानन गोविन्द  (मां पाहि….)
कञ्जविलोचन गोविन्द  (मां पाहि….)
कालियमर्दन गोविन्द (मां पाहि….)
यशोदाबाला गोविन्द (मां पाहि….)
यदुकुलतिलका गोविन्द (मां पाहि….)
नित्यमहोत्सव गोविन्द (मां पाहि….)
नित्यानन्द गोविन्द (मां पाहि….)
वेणुविलोल गोविन्द (मां पाहि….)
विजयगोपाल गोविन्द (मां पाहि….)
भक्तवत्सल गोविन्द (मां पाहि….)
भागवतप्रिय गोविन्द (मां पाहि….)
भद्राद्रिवास गोविन्द (मां पाहि….)


Author Socials Follow me