APAMRITYUNIVARANA SLOKAH

    अपमृत्युनिवारणश्लोकाः
गौरीनन्दन! कामारे! कालकूटविषाशन!
मामुद्धरापदम्भोधेस्त्रिपुरघ्नान्तकान्तक!॥१॥
मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शंभवे।
अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः ॥२॥
महदेवं महेशानं महेश्वरमुमापतिम्।
महासेनगुरुं वन्दे महाभयनिवारणम्॥३॥

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.