DUSSWAPNANIVARANA SHLOKAH

          दुःस्वप्नादिनिवारणश्लोकः
दुःस्वप्नदुश्शकुनदुर्गतिदौर्मनस्य-
दुर्भिक्षदुर्व्यसनदुस्सहदुर्यशांसि।
उत्पाततापविषभीतिमसद्ग्रहार्तिं
व्याधींश्च नाशयतु मे जगतामधीशः॥१॥

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.