HYMNS TO SHIVA – SHIVAMANGALASHTAKAM

शिवमङ्गलाष्टकम्
 
भवाय चन्द्रचूडाय
निर्गुणाय गुणात्मने ।
कालकालाय रुद्राय
नीलग्रीवाय मङ्गलम् ॥ १
वृषारूढाय भीमाय
व्याघ्रचर्माम्बराय च ।
पशूनां पतये
तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम्
॥ २ ॥
भस्मोद्धूलितदेहाय व्यालयज्ञोपवीतिने ।
रुद्राक्षमालाभूषाय व्योमकेशाय
मङ्गलम् ॥ ३ ॥
सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः
कैलासवासिने ।
सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय
मङ्गलम् ॥ ४ ॥
मृत्युंजयाय सांबाय
सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे ।
त्र्यंबकाय सुशान्ताय
त्रिलोकेशाय मङ्गलम् ॥ ५
गंगाधराय सोमाय
नमो हरिहरात्मने ।
उग्राय त्रिपुरघ्नाय
वामदेवाय मङ्गलम् ॥ ६
सद्योजाताय शर्वाय
दिव्यज्ञानप्रदायिने ।
ईशानाय नमस्तुभ्यं
पञ्चवक्त्राय मङ्गलम् ॥ ७
सदाशिवस्वरूपाय नमस्तत्पुरुषाय च ।
अघोराय
च घोराय
महादेवाय मङ्गलम् ॥ ८
मङ्गलाष्टकमेतद्वै शंभोर्यः
कीर्तयेद्दिने ।
तस्य मृत्युभयं
नास्ति रोगपीडाभयं तथा
॥ ९ ॥

         

             ***

Sri P R Ramamurthy Ji was the author of this website. When he started this website in 2009, he was in his eighties. He was able to publish such a great number of posts in limited time of 4 years. We appreciate his enthusiasm for Sanskrit Literature. Authors story in his own words : http://ramamurthypr1931.blogspot.com/

Author Socials Follow me

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.