NRISIMHA ASHTOTTARA SATANAMAVALI

  नृसिंहाष्टोत्तरशतनामावलिः
Chant the names prefixing ‘ओं’ suffixing ‘नमः’
ओं नारसिंहाय नमः
   महासिंहाय
   दिव्यसिंहाय
   महाबलाय
   उग्रसिंहाय
   महादेवाय
   स्तंभजाय
   उग्रलोचनाय
   रौद्राय
   सर्वाद्भुताय          १०
  
   श्रीमते
   योगानन्दाय
   त्रिविक्रमाय
   हरये
   कोलाहलाय
   चक्रिणे
   विजयाय
   जयवर्धनाय
   पञ्चाननाय
   परब्रह्मणे                २०                         
  
   अघोराय
   घोरविक्रमाय
   ज्वालामुखाय
   ज्वालमालिने
   महाज्वालाय
   महाप्रभवे  
   निटिलाक्षाय
   सहस्राक्षाय
   दुर्निरीक्ष्याय
   प्रतापनाय               ३०

   महादंष्ट्रायुधाय
   प्राज्ञाय
   चण्डकोपिने
   सदाशिवाय
   हिरण्यकशिपुध्वंसिने
   दैत्यदानवभञ्जनाय
   गुणभद्राय
   महाभद्राय
   बलभद्राय
   सुभद्रकाय                    ४०   
   करालाय
   विकरालाय
   विकर्त्रे
   सर्वकर्तृकाय
   शिंशुमाराय
   त्रिलोकात्मने
   ईशाय
   सर्वेश्वराय
   विभवे
  भैरवाडम्बराय             ५०
  दिव्याय
  अच्युताय
  कविमाधवाय
  अधोक्षजाय
  अक्षराय
  शर्वाय
  वनमालिने
  वरप्रदाय
  विश्वंभराय
  अद्भुताय                 ६०
  
  भव्याय
  विष्णवे
  पुरुषोत्तमाय
  अमोघास्त्राय
  नखास्त्राय
  सूर्यज्योतिषे
  र्सुरेश्वरय
  सहस्रबाहवे
  सर्वज्ञाय
  सर्वसिद्धिप्रदायकाय              ७०
  वज्रदंष्ट्राय
  वज्रनखाय
  महानादाय
  परंतपाय
  सर्वमन्त्रैकरूपाय
 सर्वयंत्रविदारिणे
 सर्वतन्त्रात्मकाय
 अव्यक्ताय
 सुव्यक्ताय
 भक्तवत्सलाय              ८०           
 वैशाखशुक्लसंभूताय
 शरणागतवत्सलाय
 उदाराकीर्तये
 पुण्यात्मने
 महात्मने
 चण्डविक्रमाय
 वेदत्रयप्रपूज्याय
 भगवते
 परमेश्वराय
 श्रीवत्साङ्काय         ९०  
    
 श्रीनिवासाय
 जगद्व्यापिने
 जगन्मयाय
 जगत्पालकाय
 जगन्नाथाय
 महाकायाय
 द्विरूपभृते
 परमात्मने
 परंज्योतिषे
 निर्गुणाय                 १००      
 नृकेसरिणे
 परतत्त्वाय
 परंधाम्ने
 सच्चिदानन्दविग्रहाय
 लक्ष्मीनृसिंहाय
 सर्वात्मने
 धीराय
 प्रह्लादपालकाय         १०८ 

Sri P R Ramamurthy Ji was the author of this website. When he started this website in 2009, he was in his eighties. He was able to publish such a great number of posts in limited time of 4 years. We appreciate his enthusiasm for Sanskrit Literature. Authors story in his own words : http://ramamurthypr1931.blogspot.com/

Author Socials Follow me

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.