ANGARAKA ASHTOTTARA SATANAMAVALI

अङ्गारकाष्टोत्तरशतनामावलिः
Prefix ‘ओं’ and
suffix ‘नमः’ to the names
ओं महीसुताय नमः
   महाभागाय
   मङ्गलाय
   मङ्गलप्रदाय
   महावीराय
   महाशूराय
   महाबलपराक्रमाय
   महारौद्राय
   महाभद्राय
   माननीयाय 
                      १०
 
   दयाकराय
   मानदाय
   अपर्वणाय
   क्रूराय
   तापत्रयविवर्जिताय
   सुप्रतीपाय
   सुताम्राक्षाय
   सुब्रह्मण्याय
   सुखप्रदाय
   वक्रस्तंभातिगमनाय            २०
   वरेण्याय
   वरदाय
   सुखिने
   वीरभद्राय
   विरूपाक्षाय
   विदूरस्थाय
   विभावसवे
   नक्षत्रचक्रसञ्चारिणे
   क्षत्रपाय
   क्षात्रवर्जिताय                  ३०
   क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ताय
   क्षमायुक्ताय
   विचक्षणाय
   अक्षीणफलदाय
   चतुर्वर्गफलप्रदाय
   वीतरागाय
   वीतभयाय
   विज्वराय
   विश्वकारणाय
   नक्षत्रराशिसञ्चाराय             ४०
    नानाभयनिकृन्तनाय
    वन्दारुजनमन्दाराय
    वक्राकुञ्चितमूर्धजाय
    कमनीयाय
    दयासाराय
    कनत्कनकभूषणाय
    भयघ्नाय
    भव्यफलदाय
    भक्ताभयवरप्रदाय
    शत्रुहन्त्रे                    ५०
    शमोपेताय   
    शरणागतपोषणाय
    साहसिने
    सद्गुणाध्यक्षाय
    साधवे
    समरदुर्जयाय
    दुष्टदूराय
    शिष्टपूज्याय
    सर्वकष्टनिवारकाय
    दुश्चेष्टावारकाय                ६०
    दुःखभञ्जनाय
    दुर्धराय
    हरये
    दुस्स्वप्नहन्त्रे
    दुर्धर्षाय
    दुष्टगर्वविमोचनाय
    भरद्वाजकुलोद्भूताय
    भूसुताय
    भव्यभूषणाय
    रक्तांबराय                   ७०   
    
    रक्तवपुषे
    भक्तपालनतत्पराय
    चतुर्भुजाय
    गदाधारिणे
    मेषवाहाय
    मिताशनाय
    शक्तिशूलधराय
    शक्ताय
    शस्त्रविद्याविशारदाय
    तार्किकाय                   ८०
 
           
    तामसाधाराय
    तपस्विने
    ताम्रलोचनाय
    तप्तकाञ्चनसङ्काशाय
    रक्तकिञ्जल्कसन्निभाय
    गोत्राधिदेवाय
    गोमध्यचराय
    गुणविभूषणाय
    असृजे
    अङ्गारकाय                 ९०
    अवन्तीदेशाधीशाय
    जनार्दनाय
    सूर्ययाम्यप्रदेशस्थाय
    यूने
    याम्यहरिन्मुखाय
    त्रिकोणमण्डलगताय
    त्रिदशाधिपसन्नुताय
    शुचये
    शुचिकराय
    शूराय                      १००
    शुचिवश्याय
    शुभावहाय
    मेषवृश्चिकराशीशाय
    मेधाविने
    मितभाषणाय
    सुखप्रदाय
    सुरूपाक्षाय
    सर्वाभीष्टफलप्रदाय             १०८
     
    

          

Sri P R Ramamurthy Ji was the author of this website. When he started this website in 2009, he was in his eighties. He was able to publish such a great number of posts in limited time of 4 years. We appreciate his enthusiasm for Sanskrit Literature. Authors story in his own words : http://ramamurthypr1931.blogspot.com/

Author Socials Follow me

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.