GURU ASHTOTTARA SATANAMAVALI

     गुर्वष्टोत्तरशतनामावलिः
Prefix ‘ओं’ and
suffix ‘नमः’ to the names
ओं गुरवे नमः
       
गुणाकराय
    गोप्त्रे
    गोचराय
    गोपतिप्रियाय
    गुणिने
    गुणवतां श्रेष्ठाय
    गुरूणां गुरवे
    अव्ययाय
    जेत्रे                       १०
    जयन्ताय
    जयाय
    जीवाय
    अनन्ताय
    जयावहाय
    आङ्गिरसाय
    अध्वरासक्ताय
    विविक्ताय
    अध्वरकृत्पराय
    वाचस्पतये                  २०
    वशिने
    वश्याय
    वरिष्ठाय
    वाग्विचक्षणाय
    चित्तशुद्धिकराय
    श्रीमते
    चैत्राय
    चित्र शिखण्डिजाय
    बृहद्रथाय
    बृहद्भानवे                   ३०
    बृहस्पतये
    अभीष्टदाय
    सुराचार्याय     
    सुराराध्याय
    सुरकार्यकृतोद्यमाय
    गीर्वाणपोषकाय
    धन्याय
    गीष्पतये
    गिरिशाय
    अनघाय                         ४०
    तीव्राय
    धिषणाय
    दिव्यभूषणाय
    देवपूजिताय
    धनुर्धराय
    दैत्यहन्त्रे
    दयासाराय
    दयाकराय
    दारिद्र्यनाशनाय
    धन्याय                     ५०
    दक्षिणायनसंभवाय
    धनुर्मीनाधिपाय
    देवाय
    धनुर्बाणधराय
    हरये
    अङ्गिरोवर्षसञ्जाताय
    अङ्गिरःकुलसंभवाय
    सिन्धुदेशाधिपाय
    धीमते
    स्वर्णकायाय                 ६०
    चतुर्भुजाय
    हेमाङ्गदाय
    हेमवपुषे
    हेमभूषणभूषिताय
    पुष्यनाथाय
    पुष्यरागमणिमण्डनमण्डिताय
    काशपुष्पसमानाभाय
    इन्द्राद्यमरसंघपाय
    असमानबलाय
    सत्त्वगुणसंपद्विभावसवे             ७०
    भूसुराभीष्टदाय
    भूरियशसे
    पुण्यविवर्धनाय
    धर्मरूपाय                                      
   
    धनाध्यक्षाय
                                   
    धनदाय
    धर्मपालनाय
    सर्ववेदार्थतत्त्वज्ञाय
    सर्वापद्विनिवारकाय                
    सर्वपापप्रशमनाय                  ८०   
   
    स्वमतानुगतामराय
    ऋग्वेदपारगाय
    ऋक्षराशिमार्गप्रचारकाय
    सदानन्दाय
    सत्यसन्धाय
    सत्यसङ्कल्पमानसाय
    सर्वागमज्ञाय
    सर्वज्ञाय
    सर्ववेदान्तविदे               
     ब्रह्मपुत्राय                         ९०
     
    ब्राह्मणेशाय
    ब्रह्मविद्याविशारदाय
    समानाधिकनिर्मुक्ताय
    सर्वलोकवशंवदाय
    ससुरासुरगन्धर्ववन्दिताय
    सत्यभाषणाय
    बृहस्पतये
    सुराचार्याय
    दयावते
    शुभलक्षणाय                 १००
 
   
     लोकत्रयगुरवे
     श्रीमते
     सर्वगाय
     सर्वतोविभवे
     सर्वेश्वराय
     सर्वदा तुष्टाय
     सर्वदाय

     सर्वपूजिताय                     १०८   

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.