SUKRASHTOTTARA SATANAMAVALI

         शुक्राष्टोत्तरशतनामावलिः
Prefix ‘ओं’ and
suffix ‘नमः’ to the names
ओं शुक्राय नमः
   शुचये
   शुभगुणाय
   शुभदाय
   शुभलक्षणाय
   शोभनाक्षाय
   शुभ्रवाहाय
   शुद्धस्फटिकभास्वराय
   दीनार्तिहारकाय
   दैत्यगुरवे                         १०   
  
    देवाभिवन्दिताय
    काव्यासक्ताय
    कामपालाय
    कवये
    कल्याणदायकाय
    भद्रमूर्तये
    भद्रगुणाय
    भार्गवाय
    भक्तपालनाय
    भोगदाय                              २०
  
    भुवनाध्यक्षाय
    भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय
    चारुशीलाय
    चारुरूपाय
    चारुचन्द्रनिभाननाय
    निधये
    निखिलशास्त्रज्ञाय
    नीतिविद्याधुरन्धराय
    सर्वलक्षणसंपन्नाय
    सर्वावगुणवर्जिताय                       ३०
    समानाधिकनिर्मुक्ताय
    सकलागमपारगाय
    भृगवे
    भोगकराय
    भूमिसुरपालनतत्पराय
    मनस्विने
    मानदाय
    मान्याय
    मायातीताय
    महायशसे                             ४०
    बलिप्रसन्नाय
    अभयदाय
    बलिने
    सत्यपराक्रमाय    
    भवपाशपरित्यागाय
    बलिबन्धविमोचकाय
    घनाशयाय
    घनाध्यक्षाय
    कम्बुग्रीवाय
    कलाधराय                             ५०
    कारुण्यरससंपूर्णाय
    कल्याणगुणवर्धनाय
    श्वेतांबराय
    श्वेतवपुषे
    चतुर्भुजसमन्विताय
    अक्षमालाधराय
    अचिन्त्याय
    अक्षीणगुणभासुराय
    नक्षत्रगणसञ्चाराय
    नयदाय                              ६०
    नीतिमार्गदाय
    वर्षप्रदाय
    हृषीकेशाय
    क्लेशनाशकराय
    कवये
    चिन्तितार्थप्रदाय
    शान्तमतये
    चित्तसमाधिकृते
    आधिव्याधिहराय
    भूरिविक्रमाय                           ७०
    पुण्यदायकाय
    पुराणपुरुषाय
    पूज्याय
    पुरुहूतादिसन्नुताय
    अजेयाय
     
    विजितारातये
    विविधाभरणोज्ज्वलाय
    कुन्दपुष्पप्रतीकाशाय
    मन्दहासाय
    महामतये                             ८०
    मुक्ताफलसमानाभाय
    मुक्तिदाय        
    मुनिसन्नुताय
    रत्नसिंहासनारूढाय
    रथस्थाय
    रजतप्रभाय
    सूर्यप्राक्देशसञ्चाराय
    सुरशत्रुसुहृदे
    कवये
    तुलावृषभराशीशाय                       ९०
    दुर्धराय
    धर्मपालकाय
    भाग्यदाय
    भव्यचारित्राय
    भवपाशविमोचकाय
    गौडदेशेश्वराय
    गोप्त्रे
    गुणिने
    गुणविभूषणाय
    ज्येष्ठानक्षत्रसंभूताय                      १००
     ज्येष्ठाय
     श्रेष्ठाय
     शुचिस्मिताय
     अपवर्गप्रदाय
     अनन्ताय
     सन्तानफलदायकाय
     सर्वैश्वर्यप्रदाय

     सर्वगीर्वाणगणसन्नुताय                  १०८            

Sri P R Ramamurthy Ji was the author of this website. When he started this website in 2009, he was in his eighties. He was able to publish such a great number of posts in limited time of 4 years. We appreciate his enthusiasm for Sanskrit Literature. Authors story in his own words : http://ramamurthypr1931.blogspot.com/

Author Socials Follow me

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.